EBD 2020
Your official city guide to Bydgoszcz

Otwarcie wystawy fotografii Jerzego Zegarlińskiego

Gdzie?
Otwarcie wystawy fotografii Jerzego Zegarlińskiego

otwarcie wystawy fotografii Jerzego Zegarlińskiego pt. „Ćwierć”.


Jerzy Zegarliński, ur. 1949 w Gliwicach, ukończył Uniwersytet Wrocławski z dyplomem archeologa. Uprawia fotografię kolorową. Szczególny okres aktywności twórczej przypadł na czas kilkuletniego pobytu (w latach 80.) w Stanach Zjednoczonych. Jest autorem 25 wystaw indywidualnych, uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych. Od początku lat 90. współpracuje z Galerią Autorską. Jest pomysłodawcą i współorganizatorem Przeglądów Fotografii Bydgoskiej (od 1995). Prowadzi firmę impresaryjno-artystyczną „Zegart” zajmującą się organizacją wystaw.


Jerzy Zegarliński
Błazen czy mędrzec?
Obraz.”Stańczyk” Jana Matejki możne być dobrym wprowadzenie do twórczości fotograficznej Jerzego Zegarlińskiego. Rzeczony Stańczyk czyli Błazen jest pogrążony w namyśle nad Rzeczpospolitą natomiast gawiedź szlachecka za jego plecami bawi się i nie myśli o przyszłości Polski. Do motywu błazna mędrca nawiązuje również Leszek Kołakowski w swoim słynnym eseju noszącym tytuł „Kapłan i błazen”. W tym szkicu Kołakowski twierdzi, iż nie interesuje go poznanie całości rzeczywistości, lecz wystarcza mu wiedza o świecie życia codziennego pozbawionego transcendencji.
Postrzeganie świata przez Jerzego Zegarlińskiego przenika jakiś dziwny rodzaj ironii. Trudno tu określić z jakim nastawieniem autor zadaje pytanie: kim jest człowiek? Dlatego widz pozostaje w dylemacie: czy autor fotografii jest błaznem czy mędrcem?
Grzegorz J.Grzmot-Bilski


 

do góry

We use cookies to facilitate the use of our services. If you do not want cookies to be saved on your hard drive, change the settings of your browser.

I understand