Wystawa przygotowana została z okazji 90. urodzin Wojciecha Jakubowskiego – wybitnego grafika – miedziorytnika, autora ekslibrisów, projektanta oraz twórcy biżuterii, od wielu lat współpracującego z bydgoskim Muzeum.

 

Miedzioryt | wystawa | BydgoszczJest to wystawa artysty, który już co najmniej 65 lat współtworzy historię polskiej grafiki, historię specyficznej miniatury graficznej – ekslibrisu. Wojciech Jakubowski w latach 1948-1953 studiował grafikę na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w pracowni Jerzego Hoppena i jego asystenta Edwarda Kuczyńskiego.

Wojciech Jakubowski we wczesnym okresie twórczości graficznej uprawiał drzeworyt, później jego zainteresowania skupiły się na technice miedziorytu i suchej igły. Ryciny samodzielne i ekslibrisy prezentuje od 1954 roku na wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i na całym świecie, uczestnicząc w międzynarodowych wystawach ekslibrisu i konkursach graficznych. W wystawienniczej biografii artysty warto zaakcentować jedno wydarzenie – pierwsza indywidualna wystawa ekslibrisów eksponowana była w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki w Bydgoszczy (1956).

„Miniaturze graficznej Wojciech Jakubowski zaprzedał serce, dłonie i najlepsze myśli” – jak napisała Bogna Jakubowska w 1968 roku. Jednak z perspektywy czasu należy dodać, że nie tylko jako twórca. Artysta jest także inicjatorem powołania Międzynarodowego Biennale Ekslibrisu Współczesnego, konkursu zainaugurowanego w 1963 roku, a organizowanego przez Muzeum Zamkowe w Malborku. Przez wiele lat pełnił funkcję komisarza wystaw malborskiego Biennale.

Miedzioryty Wojciecha Jakubowskiego uważane są przez znawców za przykład „rasowego” miedziorytu o precyzyjnym cięciu, przy czym autor nieustannie wzbogacał swój graficzny warsztat o nowatorskie walory wizualne. W zakresie tematyki korzysta z wielowiekowego zasobu ikonografii, jednocześnie odnajdując inspiracje w otaczającym świecie, operując aluzją, skojarzeniem i metaforą.

Na wystawie zaprezentowany zostanie wybór dzieł z przebogatej twórczości Wojciecha Jakubowskiego, pragnąc w obrębie tego pokazu monograficznego przybliżyć kilka najważniejszych nurtów – ekslibris, ryciny okolicznościowe i samodzielną grafikę. Z ogromnego, imponującego dorobku artystycznego Mistrza miedziorytu i ekslibrisu przedstawiamy ponad 200 księgoznaków, wybranych z 23 tek autorskich, obejmujących 1119 ekslibrisów rytowanych w miedzi, wykonanych w latach 1954-2017. Plansze z ekslibrisami dopełniają miniatury miedziorytnicze o charakterze okolicznościowym, m.in. ryciny bożonarodzeniowe i wielkanocne oraz życzenia noworoczne. Na ekspozycji wyodrębnione zostały dwa zespoły prac graficznych – wczesne drzeworyty portretowe, realizowane w latach pięćdziesiątych XX wieku oraz późniejsze prace w technice suchej igły, których tematyka często nawiązuje do motywów znanych z ekslibrisów. Miedziorytniczy warsztat artysty przybliżą miedziane płyty do grafik i ekslibrisów.

Barbara Chojnacka

Miejsce: Galeria Sztuki Nowoczesnej
Czas: 28.11.2019 - 02.02.2020

Zobacz również:

-->> Muzea i Galerie w Bydgoszczy

-->> Bieżące wystawy w Bydgoszczy